Due diligence prodávajícího - Aktuality - rj data rooms - virtuální elektronický data room

Due diligence prodávajícího

Zefektivněte prodej podniku pomocí provedení due diligence prodávajícího.

Prodej podniku a společnosti je činnost složitá a časově velmi náročná. Kupující navíc nemají rádi překvapení. Pokud při provádění vlastní právní, daňové, finanční nebo technické due diligence objeví nesrovnalosti, rizika nebo narazí na jiné komplikace, reagují na tuto skutečnost negativně. Tomu můžete zabránit provedením vlastní due diligence prodávajícího, která vám pomůže všechny tyto potíže zjistit, odstranit a umožní tak rychlejší a důvěryhodnější realizaci transakce.

 

Zvyšte svůj zisk

 

Předběžnou kontrolou (due diligence) prodávaného podniku a společnosti prostřednictvím přípravy virtuálního data roomu a kontroly dokumentace podniku nebo společnosti může prodávající docílit vyšší prodejní ceny. Může maximalizovat cenu společnosti tím, že zdůrazní její silné stránky nebo odhalí rizika, která tak mohou být vyřešena ještě před začátkem jednání se strategickými zájemci o koupi nebo vstup do společnosti.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

 

 

GDPR, prodávající, kupující a společnost - due diligence a M&A transakce

Základy GDPR pro prodávajícího, kupujícího a cílovou společnost v rámci due diligence a M&A transakce

číst více

Due diligence prodávajícího

Zefektivněte prodej podniku pomocí provedení due diligence prodávajícího.

číst více

Data room pro due diligence

Realizaci due diligence a transakcí můžete zefektivnit využitím rj data rooms.

číst více

On-line sdílení dokumentace

Sdílejte dokumenty a velké soubory v rámci přípravy a vyjednávání smluv.

číst více