Výhody elektronického data roomu - rj data rooms - virtuální elektronický data room

Výhody elektronického data roomu

Hlavní výhody rj data rooms:

 

  • Rychlost. Virtuální data room zrychluje provádění transakcí a umožňuje přístup k informacím neomezenému množství zájemců či obchodních partnerů
  • Bezpečnost. Umožňuje klientům sledovat historii přístupů a povolení k přístupu. Také umožňuje kontrolu práv na vkládání, úpravu, kopírování, přeposílání nebo tisk sdílených dokumentů. Všechny dokumenty uložené na virtuální data room jsou digitálně podepsané, což brání jejich neautorizovaným úpravám
  • Flexibilita. Virtuální data room automaticky upozorňuje na nově vložená data, umožňuje okamžité odebrání nebo ořezání přístupových práv ke konkrétním dokumentům;
  • Cena. rj data rooms umožňují úspory tím, že odstraňují náklady spojené s údržbou vlastního data roomu, cestovních výloh, dopravy a kurýrní službou při přepravě papírových dokumentů;
  • Odbornost. rj data rooms mohou zprostředkovat kontakt s právníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s českým a mezinárodním právem, například právem nemovitostí, due diligence, obchodního a insolvenčního práva a práva obchodních společností;
  • Velikost sdílených dat. rj data rooms umožňují sdílet s klienty dokumenty a data větší, než je možné poslat e-mailem. 

GDPR, prodávající, kupující a společnost - due diligence a M&A transakce

Základy GDPR pro prodávajícího, kupujícího a cílovou společnost v rámci due diligence a M&A transakce

číst více

Due diligence prodávajícího

Zefektivněte prodej podniku pomocí provedení due diligence prodávajícího.

číst více

Data room pro due diligence

Realizaci due diligence a transakcí můžete zefektivnit využitím rj data rooms.

číst více

On-line sdílení dokumentace

Sdílejte dokumenty a velké soubory v rámci přípravy a vyjednávání smluv.

číst více